Welkom bij Schouten Accountants

Schouten Accountants. Voor accountancy, fiscale begeleiding en advisering van mkb-ondernemers en particulieren.

Ons accountantskantoor heeft een tweekoppige directie: de heren P. J. Boes en A. C. Kleinjan. Allebei kunnen wij ons Accountant-administratieconsulent, kortweg AA-accountant noemen.
Wij, van Schouten Accountants, staan graag voor u klaar. Naast het streven naar goede kwaliteit hechten wij veel waarde aan het contact met u als klant.

Meer over ons

LAATSTE NIEUWS

Uitstel invoering Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

20-12-2016 Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 20 december aan de Eerste Kamer verzocht de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. lees verder

Energie-Investeringsaftrek omlaag in 2017

15-12-2016 In het pakket van belastingmaatregelen voor 2017 is opgenomen dat de Energie-Investeringsaftrek (EIA) naar beneden gaat. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de voorgestelde verlaging. lees verder

Kindgebonden budget wordt verhoogd in 2017

05-12-2016 Het kabinet heeft besloten om de inkomenspositie van gezinnen met lage en middeninkomens meer te ondersteunen door het kindgebonden budget te verhogen. lees verder

Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen

21-11-2016 Sinds 18 november 2016 wordt het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. lees verder

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte en bedrijfseconomisch ontslag

14-11-2016 De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op een compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte en bij ontslag op bedrijfseconomische gronden. lees verder