LAATSTE NIEUWS

Vakantietoeslag over overwerk vanaf 1 januari 2018

29-09-2017 Door wijzigingen in de Wet Minimumloon (WML) bent u als werkgever vanaf 1 januari 2018 ook vakantietoeslag verschuldigd over overwerk. lees verder

Afschaffing renteaftrek restschuldfinanciering

21-09-2017 De huidige restschuldregeling vervalt met ingang van 1 januari 2018. lees verder

Verlaging tarieven voor box 3 in 2018

21-09-2017 Vanaf 1 januari 2017 is het vaste veronderstelde rendement in box 3 van 4% vervangen door een gestaffeld rendement. Voor 2018 zijn deze rendementen (marginaal) lager vastgesteld. lees verder

Schenkbelasting verschuldigd bij aanpassing of aangaan huwelijkse voorwaarden

21-09-2017 Vermogende particulieren maken, om schenk- en erfbelasting te besparen, in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden aan te gaan of te wijzigen. Om misbruik te voorkomen komt het Kabinet in het Belastingplan 2018 met maatregelen. lees verder

Wet DBA langer opgeschort tot 1 juli 2018

07-06-2017 De handhaving van de omstreden wet DBA die voor veel zelfstandigen zonder personeel ongunstig uitpakte blijft nog langer opgeschort dan 1 januari 2018 en wel tot zeker 1 juli 2018. Een nieuw kabinet moet de kwestie oppakken en nader uitwerken. lees verder